Chaops White (Pereute charops )

Lee Ellington

Xilitla, San Luis Potosi, Mexico

 

Kim Garwood

Oaxaca, Mexico

07-08-05