Scaeva Dartwhite (Catasticta scaeva)

Kim Garwood

Pozuzo, Peru

12-10-05